Zoek
Sluit dit zoekvak.

Klachtenregeling

Samen
lukt
het!

Klachten

Als U een klacht hebt over hoe U bent behandeld bij een Papiercafé, vragen wij U op eerst contact op te nemen met de coördinator bij het papiercafé waar U bent geweest. Dat doet U door binnen te lopen tijdens de openingstijden en naar de coördinator te vragen.

Als de klacht dan niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt U een formele klacht sturen aan:

Bestuur Stichting Utrecht op Orde

Moezelfdreef 400

3561 GD  Utrecht